Phương pháp chống muỗi

Muỗi đã tồn tại trên hành tinh chúng ta khỏang 170 triệu năm.Theo thống kê của các nhà khoa học, trên thế giới có đến 2.700 lòai muỗi. Riêng ở Việt Nam có khoảng 500 loài muỗi khác nhau (số liệu của Trung tâm YTDP TP.HCM). Bằng mắt thường, chúng ta nhận biết 03 loài muỗi rất phổ ...
muỗi cái

Muỗi cái và muỗi đực

Công ty diệt côn trùng – Muỗi cái to hơn muổi đực cùng loài và có số lượng ít hơn. Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng, các chân dài. Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Kích thước thay đổi theo loài, ...